Programy dla MetaTrader 4 / 5

Regulamin sklepu

 1. Regulacje ogólne
  1. Niniejszy sklep internetowy (zwany dalej "sklepem") prowadzony jest przez Adama Szmaglińskiego (z siedzibą firmy: os. Akademickie 1/43, 31-866 Kraków; NIP: 592-155-67-81; REGON: 368080809) zwanego dalej "Sprzedawcą".
  2. Z usług sklepu korzystać może każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej "Klientem".
  3. Ze Sprzedawcą można się kontaktować za pomocą formularza kontaktowego lub adresu mailowego
  4. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych, niezbędnych do działalności sklepu. Zasady ochrony danych osobowych określone są w Polityce prywatności.
 2. Usługi sklepu
  1. Sprzedawca oferuje licencje na oprogramowanie współpracujące z platformami do handlu na rynku Forex, o nazwie MetaTrader 4 oraz MetaTrader 5.
  2. W celu realizacji procesu sprzedaży i przechowywania kluczy do zakupionych licencji na oprogramowanie, Klientowi zakładane jest konto w sklepie i utrzymywane bezpłatnie na czas nieokreślony. Konto można usunąć bez podania przyczyny. Skutkuje to jednak rezygnacją z prawa do ewentualnego użytkowania zakupionego oprogramowania na kolejnych, nie podanych wcześniej rachunkach inwestycyjnych.
  3. Loginem założonego konta w sklepie jest ważny adres e-mail Klienta.
  4. Klient ma możliwość po założeniu konta w sklepie, testować interesujące go oprogramowanie przez 7 dni kalendarzowych na rachunkach inwestycyjnych bez konieczności dokonania zakupu.
  5. Po założeniu konta w sklepie i dokonaniu zakupu oprogramowania Klient może pobrać oprogramowanie wraz z kluczami do podanych rachunków inwestycyjnych po zalogowaniu na swoje konto w sklepie.
  6. W przypadku zakupu licencji na dane oprogramowanie dla kilku rachunków inwestycyjnych, numery kolejnych rachunków można podać już po zakupie tej licencji dopóki istnieje konto Klienta w sklepie.
 3. Zawarcie umowy
  1. Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych oprogramowania, które oferuje do użytku na zasadach opisanych w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego. Umowa ta dostępna jest na stronie z opisem danego oprogramowania.
  2. Wszelkie umowy zawierane są na odległość, drogą elektroniczną.
  3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych Klienta: ważnego adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz numeru rachunku inwestycyjnego u brokera.
  4. W przypadku zakupu przez Klienta licencji na dane oprogramowanie dla więcej niż jednego numeru rachunku inwestycyjnego, oprogramowanie będzie działać na podanych w sklepie rachunkach inwestycyjnych Klienta.
  5. Dostęp do zamówionego oprogramowania wraz z kluczem do niego następuje automatycznie po dokonaniu przez Klienta płatności i zarejestrowaniu jej przez Sprzedawcę.
  6. Sprzedawca może oferować Klientom kody rabatowe na zakup licencji do oferowanego tu oprogramowania.
  7. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura bez VAT.
 4. Odstąpienie od umowy
  1. W związku z możliwością testowania oprogramowania przed zakupem, Klient po dokonaniu zakupu nie ma prawa do zwrotu pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu sklepu bez powiadamiania Klientów, poprzez publikację tutaj nowego Regulaminu.
  2. Brak akceptacji Regulaminu powoduje usunięcie konta Klienta w sklepie.
  3. Cała zawartość tej witryny chroniona jest prawem międzynarodowym dotyczącym własności intelektualnej.

Ostrzeżenie o ryzyku

Sprzedawca oferując w tej witrynie napisane przez siebie oprogramowanie, jest przekonany o jego wysokiej jakości i wydajności. Użytkownik powinien być jednak świadomy że handel na rynku Forex niesie ze sobą wysoki stopień ryzyka. Straty związane z handlem na rynku Forex mogą przekroczyć wartość środków zgromadzonych na koncie u brokera. Wysoka wartość dźwigni często oferowanej na rynku Forex, może powodować wielkie straty jak również wysokie zyski.

Inwestując na rynku Forex, użytkownik powinien być świadomy ryzyka i je zaakceptować. Nie należy inwestować pieniędzy, na stratę których nie można sobie pozwolić!

Wyniki historyczne kontraktów CFD nie są miarodajnym wskaźnikiem wyników w przyszłości. Osiągnięcie zysku bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty nie jest możliwe, dlatego inwestowanie na rynku Forex może nie być odpowiednie dla każdego inwestora.

Żadnen materiał przedstawiony na tej witrynie nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Właściel tej witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje użytkowników podjęte pod wpływem informacji i materiałów tu prezentowanych. Żadna z informacji podanych na tej witrynie nie jest poradą inwestycyjną. Informacje są tu przdstawione w celach edukacyjnych. Korzystając z tej witryny i oprogramowania tu prezentowanego użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania i ich konsekwencje.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego.

Ostatnia aktualizacja regulaminu sklepu nastąpiła 3.10.2017.